Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
20. február 2024 od 18:00
2024. február 20. 18:00-od
Hudobný salón – beseda s členmi hud. kapely Opera Trio

Hostia: Katalin Kollár, Andrea Kovács Nagy, Tünde Kevicky


Ďalšie podujatia
30.
apríl 2024
HARMÓNIA MUSICA – Deň…
18:00 -