Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
21. november 2023 od 18:00
2023. november 21. 18:00-od
Hudobný salón – beseda s violistom Róbertom Lakatosom

nézz – 59

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -