Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
26. október 2023 od 18:00
2023. október 26. 18:00-od
Hudobný salón, hosť: Korpás Éva - speváčka

nézz – 55

Ďalšie podujatia
10.
december 2023
Chanuka 5784 – Oslavujme…
14:30 -
10.
december 2023
Mark St. Germain: Hodiny tanca
17:00 -
10.
december 2023
Komorný orchester BELICZAY /…
19:00 -
10.
december 2023
PIRIPOTTY – tanečný…
15:00 -