Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
23. január 2024 od 18:00
2024. január 23. 18:00-od
Hudobný salón – stretnutie s Istvánom Stubendekom, dirigentom Miešaného zboru Concordia