Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
21. jún 2023 od 18:00
2023. jún 21. 18:00-od
Hudobný salón: Stretnutie s pianistom Tamásom Fekete