Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
21. jún 2023 od 18:00
2023. jún 21. 18:00-od
Hudobný salón: Stretnutie s pianistom Tamásom Fekete


Ďalšie podujatia
28.
máj 2024
Filmový klub Vasmacska /…
18:00 -
26.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
17:00 -