Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Rév – Dom maďarskej kultúry
21. september 2022 od 18:00
2022. september 21. 18:00-od
Informačný deň o projektoch pre neziskové organizácie

Organizátor: Knižnica Józsefa Szinnyeiho

Vstup zdarma.