Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
27. september 2023 od 17:30
2023. september 27. 17:30-od
István Kelemen: Ilustrácie kníh (vernisáž výstavy)


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -