Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
9. marec 2023 od 15:00
2023. marec 9. 15:00-od
István Örkény: Tótovci (dráma)

INFO: tiket@jokai.sk