Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej / Matica slovenská (székház)
25. január 2024 od 19:00
2024. január 25. 19:00-od
István Tasnádi: Az evolúció bukása, avagy a fajok igazi eredete – divadelné predstavenie so Zoltánom Mucsim, Péterom Shererom a Szabolcsom Thuróczym

Vstupenka: 23€