Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
28. máj 2023 od 15:00
2023. máj 28. 15:00-od
Jordi Galceran: Burundanga (komédia)

Vstupné: 15€


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -