Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
26. máj 2023 od 19:00
2023. máj 26. 19:00-od
Jordi Galceran: Burundanga (komédia)

Vstupné: 15€