Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
3. máj 2023 od 19:00
2023. máj 3. 19:00-od
Jordi Galceran: Burundanga

INFO: www.jokai.sk


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -