Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
RÉV – Dom maďarskej kultúry / RÉV – Magyar Kultúra Háza
2. december 2023 od 18:00
2023. december 2. 18:00-od
José LIVE / !Nverz&Jagaté – koncert

Cena lístka: 6€