Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
30. november 2022 od 11:00
2022. november 30. 11:00-od
Kálmán Mikszáth – Róbert Lakatos – Róbert Laboda: Rozprávajúci plášť

Vstupné: 7€


Ďalšie podujatia
4.
február 2023
Hetvenkedünk – slávnostný…
19:00 -
4.
február 2023
I. Stretnutie maďarských…
18:00 -
3.
február 2023
I. Stretnutie maďarských…
19:00 -