Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE
23. máj 2022 od 10:00
2022. máj 23. 10:00-od
Kálmán Mikszáth – Róbert Lakatos: Rozprávajúci plášť (hudobná hra)

Info: https://www.jokai.sk/eloadasok/a-beszelo-kontos-1

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -