Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE
21. máj 2022 od 14:00
2022. máj 21. 14:00-od
Kálmán Mikszáth – Róbert Lakatos: Rozprávajúci plášť (hudobná hra)

Info: https://www.jokai.sk/eloadasok/a-beszelo-kontos-1

14:00
19:00

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -