Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE
20. máj 2022 od 19:00
2022. máj 20. 19:00-od
Kálmán Mikszáth – Róbert Lakatos: Rozprávajúci plášť (hudobná hra)

Info: https://www.jokai.sk/eloadasok/a-beszelo-kontos-1

Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -