Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Univerzitný klub Pince / Pince Egyetemi Klub
8. marec 2023 od 20:00
2023. marec 8. 20:00-od
Karaoke Party pri príležitosti MDŽ

Vstupné: 2€