Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
25. október 2023 od 12:00
2023. október 25. 12:00-od
Káva Kulturális Műhely: Ostrov

Podľa románu Sigridura Hagalina Bjornsdottir: Ostrov

Fungujúca demokracia v malej ostrovnej krajine. Mystická katastrofa, ktoráodreže vonkajší svet (v každom zmysle). Zmätok každodenného života.Hľadanie pravdy. Pragmatizmus a etika krízového manažmentu. Sociálna užitočnosť. Vývoj našej dôvery v autentické informácie. Ako sa to mení
naša ľudskosť v takejto situácii? Dystopia? Fikcia? Realita? Ponúkame našim divákom spoločnú hru a diváci budú aj účastníkmi diania.

Vekové hodnotenie: 16+


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -
13.
apríl 2024
Slovenskí rebeli: Prespanka /…
19:00 -
13.
apríl 2024
No War Party – Hisztéria,…
19:00 -
13.
apríl 2024
Zoltán Egressy: Portugál –…
18:00 -