Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
10. november 2022 od 18:00
2022. november 10. 18:00-od
„Ki viszi át az irodalmat?“ – beseda s Annou Juhász

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -