Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Základná škola na u. Pohraničnej / Határőr Utcai Alapiskola
26. október 2022 od 11:00
2022. október 26. 11:00-od
Knižnica Józsefa Szinnyeiho: Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džengerovou

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
28.
máj 2024
Filmový klub Vasmacska /…
18:00 -