Základná škola na u. Pohraničnej / Határőr Utcai Alapiskola
26. október 2022 od 11:00
2022. október 26. 11:00-od
Knižnica Józsefa Szinnyeiho: Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džengerovou

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -