Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Základná škola na u. Pohraničnej / Határőr Utcai Alapiskola
26. október 2022 od 11:00
2022. október 26. 11:00-od
Knižnica Józsefa Szinnyeiho: Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džengerovou

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
3.
december 2023
Slovenskí rebeli: Vianočné…
18:00 -
3.
december 2023
Cantus Iuventus: program…
17:00 -
3.
december 2023
Spoločné zapálenie prvej…
16:30 -
3.
december 2023
László Dés - Péter Geszti -…
13:00 -