Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
13. marec 2024 od 17:00
2024. marec 13. 17:00-od
Knižnica vied – Attila Simon: 15. marec a maďarská hymna v medzivojnovom Československu / prednáška


Ďalšie podujatia
30.
apríl 2024
HARMÓNIA MUSICA – Deň…
18:00 -