Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
15. máj 2024 od 18:00
2024. máj 15. 18:00-od
Knižnica vied / Zoltán Csehy: Tajomstvá, mýty, labyrinty - preklad antickej poézie ako životný program (prednáška)


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -