Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (veľká sála) / Tiszti Pavilon (díszeterem)
16. december 2023 od 17:00
2023. december 16. 17:00-od
KODÁLY 141 - adventný koncert s klaviristom Gergelyom Bogányim

Vzácny hosť: Gergely Bogányi, klavirista

Účinkujúci:

Imre Boráros, herec

Zmiešaný spevácky zbor Concordia

Réka Kristóf, operná speváčka

Róbert Lakatos, violista

Cena vstupenky: 8 €