Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej / Matica slovenská (székház)
25. november 2022 od 19:00
2022. november 25. 19:00-od
Komámasszony, hol a stukker? – benefičné divadelné predstavenie

Vstupné: 12€