Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
25. apríl 2022 od 17:00
2022. apríl 25. 17:00-od
Komárňanské dni – 25. Apríl

17.00 Spoločný koncert Základnej umeleckej školy Egressy Béni Komárom a Základnej umeleckej školy Komárno (koncertná sála Základnej umeleckej školy Egressy Béni – Komárom, MR)

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -