Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Bazilika sv. Ondreja - Szent András-bazilika
16. október 2022 od 19:00
2022. október 16. 19:00-od
Komárňanské organové koncerty – Koncert Tamása Kosóczkiho

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -