Bazilika sv. Ondreja - Szent András-bazilika
16. október 2022 od 19:00
2022. október 16. 19:00-od
Komárňanské organové koncerty – Koncert Tamása Kosóczkiho

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -