Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
CENTRUM KOMÁRNA
29. máj 2022
2022. máj 29.
Komárňanský rodinný piknik – pestrý program pri príležitosti Dňa detí

Centrum voľného času v Komárne

14.00-15.00 – dom hier

15.00-16.00 – remeselnícka dielňa

16.00-17.00 – maľovanie na tvár

17.00-18.00 – dom hier

Regionálne osvetové stredisko (ROS)  – Miesto: Park Anglia

15.00-18.00 – Detským okom cez objektív – fotografovanie s deťmi

Knižnica Józsefa Szinnyeiho – Miesto: Palatínova ulica

10.00-12.00 – Kohútik a jeho diamantový pol grajciar  – rozprávka

15.00-17.00 – rozprávka pre každého (Katalin Holocsy a Dramaťák)

15.00-18.00 – remeselníci na nádvorí Ghyczyho paláca

16.00-18.00 – Nina a Emil v knižnici (interaktívna prezentácia knihy)

Občianske združenie Villa Camarum – Miesto: Park Anglia a námestie vedľa MsKS

14.00-18.00 – drevené hračky a hojdačky

15.00-16.30 – Komarátsky detský minifestival – Prezentácia hudobných nástrojov s Ricsi bácsi-m a tanečný dom pod holým nebom pre deti

Reboot Retro – Miesto : Kultúrne a spoločenské centum Zichy-pont

14.00-17.00 – Retro výstava počítačov

Mestský úrad v Komárne – Miesto: hlavná budova

14.00-17.00 – Deň otvorených dverí na radnici

Základná umelecká škola v Komárne – Miesto: Klapkovo námestie

14.00-18.00 – interaktívna ukážka hudobných nástrojov pre deti (husle, gitara, bicie, flauta, klavír, citara)

14.00-18.00 – ukážka výtvarníckej činnosti ZUŠ, spoločné kreslenie s deťmi

14.00-18.00 – spoločný tanec a skúška kostýmov 

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Miesto: námestie vedľa hlavnej budovy

14.00 – prezentácia činnosti umeleckých skupín MsKS Béni Egressyho

16.30 – rozprávkový kútik (Viktória Lakatos Rák a Mátyás Dráfi) 17.00 – Koncert pre deti „Csiribik“ s Attilom Zsapka a jeho priateľmi

Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -