Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Podunajské múzeum (Zichyho palác) / Duna Menti Múzeum (Zichy-palota)
8. november 2022 od 17:00
2022. november 8. 17:00-od
„Komárom alig (el)ismert elsősége“ – prednáška MUDr. Lászlóa Kissa o vedeckej činnosti komárňanského lekára Móra Lipschera

Vstup zdarma.