Podunajské múzeum (Zichyho palác) / Duna Menti Múzeum (Zichy-palota)
8. november 2022 od 17:00
2022. november 8. 17:00-od
„Komárom alig (el)ismert elsősége“ – prednáška MUDr. Lászlóa Kissa o vedeckej činnosti komárňanského lekára Móra Lipschera

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
4.
december 2022
Koncert Petra Šrámeka
17:30 -
4.
december 2022
Zapálenie druhej adventnej…
17:25 -
4.
december 2022
Občianske združenie Villa…
16:00 -
4.
december 2022
Deň s Mikulášom v divadle –…
14:00 -