Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó
24. november 2022 od 18:00
2022. november 24. 18:00-od
Komáromi Hamvas Kör (beseda o Bélu Hamvasovi)

Vstup zdarma.