Borozó
24. november 2022 od 18:00
2022. november 24. 18:00-od
Komáromi Hamvas Kör (beseda o Bélu Hamvasovi)

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -