Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO
24. máj 2022 od 17:00
2022. máj 24. 17:00-od
Koncert absolventov Základnej umeleckej školy v Komárne

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -