Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (koncertná sála)
12. jún 2022 od 18:00
2022. jún 12. 18:00-od
Koncert Komorného orchestra Beliczay – podujatie MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA BÉNI EGRESSYHO

Info link: https://www.facebook.com/events/712931119944551?ref=newsfeed

Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -