Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (koncertná sála)
12. jún 2022 od 18:00
2022. jún 12. 18:00-od
Koncert Komorného orchestra Beliczay – podujatie MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA BÉNI EGRESSYHO

Info link: https://www.facebook.com/events/712931119944551?ref=newsfeed

Ďalšie podujatia
3.
december 2023
Slovenskí rebeli: Vianočné…
18:00 -
3.
december 2023
Cantus Iuventus: program…
17:00 -
3.
december 2023
Spoločné zapálenie prvej…
16:30 -
3.
december 2023
László Dés - Péter Geszti -…
13:00 -