Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Podunajské múzeum / Duna Menti Múzeum
5. apríl 2023 od 17:00
2023. apríl 5. 17:00-od
Koncert pedagógov Súkromnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej

Vstup zdarma.