Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojníckeho pavilón - amfiteáter
17. júl 2022 od 18:30
2022. júl 17. 18:30-od
Koncert skupiny Black & White

X. LEHÁROVO LETO – podujatie Občianskeho združenia Franza Lehára