Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón – amfiteáter
26. jún 2022 od 18:30
2022. jún 26. 18:30-od
Koncert skupiny Last Blues Band

X. LEHÁROVO LETO – podujatie Občianskeho združenia Franza Lehára