Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón – amfiteáter
21. júl 2022 od 20:00
2022. júl 21. 20:00-od
Koncert skupiny Lizy & Marci – podujatie MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA BÉNI EGRESSYHO