Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Kút Café
6. december 2022 od 16:00
2022. december 6. 16:00-od
Kreatívne dielničky pre deti

Vstup zdarma.


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -