Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
20. február 2024 od 10:00
2024. február 20. 10:00-od
Kristína Poláková: Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka / prednáška