Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka / Egressy Béni Városi Művelődési Központ - Kiss Péntek József Kamaraterem
7. marec 2024 od 18:00
2024. marec 7. 18:00-od
Literárny večer s MÁRTONOM SIMONOM

Stretnutie s básnikom, literárnym prekladateľom, významnou osobnosťou slam poetry MÁRTONOM SIMONOM.

Moderátor: Czinki Ferenc

Vstup zdarma!


Ďalšie podujatia
30.
apríl 2024
HARMÓNIA MUSICA – Deň…
18:00 -