Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka / Egressy Béni Városi Művelődési Központ - Kiss Péntek József Kamaraterem
16. november 2023 od 18:00
2023. november 16. 18:00-od
Literárny večer - stretnutie s básnikom, prekladateľom Dánielom Varróm

Registrácia: ticket@mskskomarno.sk