Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Univerzita J. Selyeho – konferenčné centrum / Selye János Egyetem – konferenciaközpont
20. október 2022 od 14:00
2022. október 20. 14:00-od
„Maďar a Európan“ – výstava pri príležitosti 110. výročia narodenia hudobného skladateľa Franza Liszta

Vstup zdarma.