Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
21. január 2023 od 19:00
2023. január 21. 19:00-od
Marc Camoletti: Boeing, Boeing (komédia)

Vstupné: 15€