Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
15. január 2023 od 15:00
2023. január 15. 15:00-od
Marc Camoletti: Boeing, Boeing (komédia)

INFO: tiket@jokai.sk


Ďalšie podujatia
4.
február 2023
Hetvenkedünk – slávnostný…
19:00 -
4.
február 2023
I. Stretnutie maďarských…
18:00 -
3.
február 2023
I. Stretnutie maďarských…
19:00 -