Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Komáromi Jókai Színház / Jókaiho divadlo v Komárne
20. január 2023 od 19:00
2023. január 20. 19:00-od
Marc Camoletti: Boeing, Boeing (komédia)

Vstupné: 15€