Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
16. december 2023 od 19:00
2023. december 16. 19:00-od
Mark St. Germain: Hodiny tanca

Senga a Ever sú susedia, no nikdy sa nestretli osobne. Obaja sa uzatvárajú do vlastného sveta. Senga žije pre tanec, no pri nehode sa vážne zranila a podľa lekárov už nikdy nebude môcť tancovať. Ever je autista obdarený neobyčajným intelektom, má však ťažkosti s nadväzovaním vzťahov. Jedného dňa Ever predsa len zazvoní u Sengy, že by sa chcel naučiť tancovať. Vykročia k sebe, najprv trochu nešikovne, potom zvedavo a pozorne objavujú svet toho druhého. Keď sa trochu spoznajú, dávajú si aj hodiny z citov. Každý zvlášť aj obaja spolu sa snažia „vytancovať“ zo svojej komfortnej zóny, v ktorej už tak dlho prežívali svoje dni.

Naše divadlo sa predstavením ako prvé na Slovensku pripája k inštitúciám na podporu inklúzie ľudí s autizmom.
Predstavenie vzniklo v koprodukcii Petőfiho divadla vo Vespréme (Veszprémi Petőfi Színház) a Divadla CSAVAR.


Ďalšie podujatia
26.
február 2024
Táňa Kusá: S mamou / premiéra
19:00 -
25.
február 2024
Hudobné jasličky a tanečný…
16:30 -
25.
február 2024
Deň maďarskej prózy:…
15:00 -
24.
február 2024
Čokoládová dielnička s…
16:00 -