Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka / Egressy Béni Városi Művelődési Központ – Kiss Péntek József Kamaraterem
január
január
Mátyás Dráfi 80 – blahoželanie k narodeninám

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
4.
december 2022
Koncert Petra Šrámeka
17:30 -
4.
december 2022
Zapálenie druhej adventnej…
17:25 -
4.
december 2022
Občianske združenie Villa…
16:00 -
4.
december 2022
Deň s Mikulášom v divadle –…
14:00 -