Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka / Egressy Béni Városi Művelődési Központ – Kiss Péntek József Kamaraterem
január
január
Mátyás Dráfi 80 – blahoželanie k narodeninám

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -
18.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
19:00 -
18.
máj 2024
Stretnutie milovníkov…
09:00 -