Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
28. február 2023 od 15:00
2023. február 28. 15:00-od
Mikszáth Kálmán-Lakatos Róbert-Laboda Róbert – Rozprávajúci plášť

INFO: tiket@jokai.sk