Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
31. máj 2023 od 11:00
2023. máj 31. 11:00-od
Mikszáth Kálmán - Lakatos Róbert - Laboda Róbert: Rozprávajúci plášť (hudobná hra)