Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho
31. august 2022 od 19:00
2022. august 31. 19:00-od
Mitsoura – Miczura Mónika (koncert)

XII. FESTIVAL KÚT

Vstup zdarma

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -