Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
RÉV – Dom maďarskej kultúry / RÉV – Magyar Kultúra Háza
3. november 2023 od 20:00
2023. november 3. 20:00-od
Monastery, Devoid, Malok / koncert

8€